LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15 (Từ ngày 10 tháng 12 đến ngày 15 tháng 12 năm 2018)   Thứ/ngày Sáng Chiều Người trực Hai10/12 Chào cờ…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14 (Từ ngày 03 tháng 12 đến ngày 08 tháng 12 năm 2018)   Thứ/ngày Sáng Chiều Người trực Hai03/12 Chào cờ…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13 (Từ ngày 26 tháng 11 đến ngày 01 tháng 12 năm 2018)   Thứ/ngày Sáng Chiều Người trực Hai26/11 Chào cờ…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 (Từ ngày 19  tháng 11 đến ngày 24 tháng 11 năm 2018)   Thứ/ngày Sáng Chiều Người trực Hai19/11

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11 (Từ ngày 12 tháng 11 đến ngày 17 tháng 11 năm 2018)   Thứ/ngày Sáng Chiều Người trực Hai12/11 – Chào…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 (Từ ngày 05 tháng 11 đến 10 tháng 11 năm 2018)   Thứ/ngày Sáng Chiều Người trực Hai05/11 – Chào cờ…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9 (Từ ngày 29 tháng 10 đến 03 tháng 11 năm 2018)   Sáng Chiều Người trực Hai29/10 – Chào cờ đầu tuần – Phát động thi đua chào mừng tuần lễ…

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10

PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC     TRƯỜNG TH NAM AN   KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM HỌC 2018 – 2019 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 9 Công tác phát triển và phổ cập Ổn định số lượng HS các lớp, toàn…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8 (Từ ngày 22 tháng 10 đến 28 tháng 10 năm 2018) Thứ/ngày Sáng Chiều Người trực Hai22/10 – Chào cờ…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7 (Từ ngày 15 tháng 8 đến 20 tháng 8 năm 2018)   Thứ/ngày Sáng Chiều Người trực Hai15/10 Chào cờ đầu…