LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37 (Từ ngày 21 tháng 5 đến ngày 26 tháng 5 năm 2018) Thứ/ngày Sáng Chiều Người trực Hai21/5 Chào cờ đầu tuầnLên lớp – Đ/c Đà, H Phương tập huấn tại…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36 (Từ ngày 14 tháng 5 đến ngày 20 tháng 5 năm 2018) Thứ/ngày Sáng Chiều Người trực Hai14/5 Chào cờ…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35 (Từ ngày 07 tháng 5 đến ngày 12 tháng 5 năm 2018) Thứ/ngày Sáng Chiều Người trực Hai07/5 Chào cờ…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34 (Từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 05 tháng 5 năm 2018) Thứ/ngày Sáng Chiều Người trực Hai30/4 Nghỉ chiến thắng 30/4 Đ/c ĐàVP Ba01/5 Nghỉ Quốc…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33 (Từ ngày 23 tháng 4 đến ngày 28 tháng 4 năm 2018) Thứ/ngày Sáng Chiều Người trực Hai23/4 Chào cờ đầu tuầnLên lớp Lên lớp  Đ/c NhàiVP Ba24/4 Lên lớp 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32 (Từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 21 tháng 4 năm 2018) Thứ/ngày Sáng Chiều Người trực Hai16/4 Chào cờ đầu tuầnLên lớp- Đ/c Đà họp tại UBND xã Lên…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31 (Từ ngày 09 tháng 4 đến ngày 14 tháng 4 năm 2018) Thứ/ngày Sáng Chiều Người trực Hai09/4 Chào cờ đầu tuầnLên lớp Lên lớp– Đ/c Đà duyệt KHPT năm…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30 (Từ ngày 02 tháng 4 đến ngày 07 tháng 4 năm 2018) Thứ/ngày Sáng Chiều Người trực Hai02/4 Chào cờ đầu tuầnLên lớp – Đ/c Đà họp Ban xây dựng NTM…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30 (Từ ngày 02 tháng 4 đến ngày 07 tháng 4 năm 2018) Thứ/ngày Sáng Chiều Người trực Hai02/4 Chào cờ…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29 (Từ ngày 26 tháng 3 đến ngày 24 tháng 3 năm 2018) Thứ/ngày Sáng Chiều Người trực Hai26/3 Chào cờ đầu tuầnLên lớp Lên lớp  Đ/c ĐàVP Ba27/3 Lên lớp