LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39  (Từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 26 tháng 5 năm 2019)   Thứ/ngày Sáng Chiều Người trực Hai27/5 Chuẩn bị mọi điều kiện cho tổng kết năm học Đ/c ĐàVP Ba28/5 TỔNG…

Lịch tuần 37

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37  (Từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 26 tháng 5 năm 2019) Thứ/ngày Sáng Chiều Người trực Hai06/5 Chào cờ đầu tuầnLên lớp – Duyệt hồ sơ lớp 5  Đ/c…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36 (Từ ngày 13 tháng 5 đến 19 tháng 5 năm 2019)   Thứ/ngày Sáng Chiều Người trực Hai13/5 – Chào cờ đầu tuần- Lên lớp– Đ/c Phương tập huấn Tâm lý…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35  (Từ ngày 06 tháng 5 đến ngày 11 tháng 5 năm 2019)   Thứ/ngày Sáng Chiều Người trực Hai 06/5 Chào cờ…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34  (Từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 04 tháng 5 năm 2019)   Thứ/ngày Sáng Chiều Người trực Hai29/4 Nghỉ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33  (Từ ngày 22 tháng 4 đến ngày 27 tháng 4 năm 2019)   Thứ/ngày Sáng Chiều Người trực Hai22/4 Chào cờ…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32 (Từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 20 tháng 4 năm 2019) Thứ/ngày Sáng Chiều Người trực Hai15/4 Nghỉ bù giỗ Tổ Hùng Vương  Đ/c ĐàVP Ba164 Lên lớp 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31 (Từ ngày 08 tháng 4 đến ngày 13 tháng 4 năm 2019)   Thứ/ngày Sáng Chiều Người trực Hai08/4 Chào cờ…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30 (Từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 06 tháng 4 năm 2019) Thứ/ngày Sáng Chiều Người trực Hai01/4 Chào cờ đầu tuầnLên lớp Lên lớp– Đ/c Đà họp…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29 (Từ ngày 25 tháng 3 đến ngày 31 tháng 3 năm 2019)   Thứ/ngày Sáng Chiều Người trực Hai25/3 Chào cờ đầu tuầnLên lớp Lên lớp  Đ/c ĐàVP Ba26/3 Lên lớp-…