LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28 (Từ ngày 18 tháng 3 đến ngày 23 tháng 3 năm 2019)   Thứ/ngày Sáng Chiều Người trực Hai18/3 Chào cờđầu…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27 (Từ ngày 11 tháng 3 đến ngày 16 tháng 3 năm 2019)   Thứ/ngày Sáng Chiều Người trực Hai11/3 Chào cờ…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26 (Từ ngày 04 tháng 3 đến ngày 09 tháng 3 năm 2019) Thứ/ngày Sáng Chiều Người trực Hai04/3 Chào cờ…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25 (Từ ngày 25 tháng 02 đến ngày 02 tháng 3 năm 2019)   Thứ/ngày Sáng Chiều Người trực Hai25/02 Chào cờ…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24 (Từ ngày 18 tháng 02 đến ngày 23 tháng 02 năm 2019)   Thứ/ngày Sáng Chiều Người trực Hai18/02 Chào cờ đầu tuầnLên…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23 (Từ ngày 11 tháng 02 đến ngày 16 tháng 02 năm 2019) Thứ/ngày Sáng Chiều Người trực Hai11/02 Chào cờ…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 (Từ ngày 28 tháng 01 đến ngày 02 tháng 02 năm 2019)   Thứ/ngày Sáng Chiều Người trực Hai28/01 Chào cờ đầu tuầnLên lớp Lên lớp  Đ/c ĐàVP Ba29/01 Lên lớp 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21 (Từ ngày 21 tháng 01 đến ngày 26 tháng 01 năm 2019)   Thứ/ngày Sáng Chiều Người trực Hai 21/01 Chào cờ…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20 (Từ ngày 14 tháng 01 đến ngày 19 tháng 01 năm 2019)   Thứ/ngày Sáng Chiều Người trực Hai14/01 Chào cờ…