LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7 (Từ ngày 15 tháng 8 đến 20 tháng 8 năm 2018)   Thứ/ngày Sáng Chiều Người trực Hai15/10 Chào cờ đầu…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6 (Từ ngày 08 tháng 10 đến 13 tháng 10 năm 2018)   Thứ/ngày Sáng Chiều Người trực Hai08/10 – Chào cờ đầu tuần- Lên lớp  Lên lớp Đ/c ĐàVP Ba09/10

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5 (Từ ngày 01 tháng 10 đến 06 tháng 10 năm 2018)   Thứ/ngày Sáng Chiều Người trực Hai01/10 – Chào cờ…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 (Từ ngày 24 tháng 9 đến 29 tháng 9 năm 2018)   Thứ/ngày Sáng Chiều Người trực Hai24/9 –         Tổ…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 (Từ ngày 17 tháng 9 đến 23 tháng 9 năm 2018)   Thứ/ngày Sáng Chiều Người trực Hai17/9 – Chào cờ…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8 (Chương trình tuần 2)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8 (Chương trình tuần 2) (Từ ngày 10 tháng 9 đến 16 tháng 9 năm 2018) Thứ/ngày Sáng Chiều Người trực Hai10/9 – Chào cờ đầu tuần- Lên lớp – Lên lớp

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7 (Từ ngày 27 tháng 8 đến 01 tháng 9 năm 2018)   Thứ/ngày Sáng Chiều Người trực Hai 27/8 Chào cờ…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6 (Từ ngày 20 tháng 8 đến 25 tháng 8 năm 2018) Thứ/ngày Sáng Chiều Người trực Hai20/8 Học tập chính…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5 (Từ ngày 13 tháng 8 đến 18 tháng 8 năm 2018)   Thứ/ngày Sáng Chiều Người trực Hai13/8 Dạy kĩ năng…