LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5 (Từ ngày 13 tháng 8 đến 18 tháng 8 năm 2018)   Thứ/ngày Sáng Chiều Người trực Hai13/8 Dạy kĩ năng…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 (Từ ngày 06 tháng 8 đến 10 tháng 8 năm 2018) Thứ/ngày Sáng Chiều Người trực Hai06/8 Các đ/c Giáo…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 (Từ ngày 30 tháng 7 đến 05 tháng 8 năm 2018) Thứ/ngày Sáng Chiều Người trực Hai30/7 Dạy kĩ năng…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 (Từ ngày 23 tháng 7 đến 28 tháng 7 năm 2018) Thứ/ngày Sáng Chiều Người trực Hai23/7 Dạy kĩ năng…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 (Từ ngày 16 đến 20 tháng 7 năm 2018) Thứ/ngày Sáng Chiều Người trực Hai16/7 – Tập trung…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37 (Từ ngày 21 tháng 5 đến ngày 26 tháng 5 năm 2018) Thứ/ngày Sáng Chiều Người trực Hai21/5 Chào cờ đầu tuầnLên lớp – Đ/c Đà, H Phương tập huấn tại…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36 (Từ ngày 14 tháng 5 đến ngày 20 tháng 5 năm 2018) Thứ/ngày Sáng Chiều Người trực Hai14/5 Chào cờ…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35 (Từ ngày 07 tháng 5 đến ngày 12 tháng 5 năm 2018) Thứ/ngày Sáng Chiều Người trực Hai07/5 Chào cờ…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34 (Từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 05 tháng 5 năm 2018) Thứ/ngày Sáng Chiều Người trực Hai30/4 Nghỉ chiến thắng 30/4 Đ/c ĐàVP Ba01/5 Nghỉ Quốc…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33 (Từ ngày 23 tháng 4 đến ngày 28 tháng 4 năm 2018) Thứ/ngày Sáng Chiều Người trực Hai23/4 Chào cờ đầu tuầnLên lớp Lên lớp  Đ/c NhàiVP Ba24/4 Lên lớp