Thông báo nhà trường

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2018 – 2019

PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰCTRƯỜNG TH NAM AN————————– CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———————————– Nghĩa An, ngày 31  tháng 8  năm 2018                                                              CÁC CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH   CẤC…

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 18-19

Điểm Học sinh

STT Họ và tên Toán Lý Hóa 1 nguyễn văn A 8 9 7 2 nguyễn văn B 8 8 8 3 Nguyễn văn Bình 9 9 7 4 nguyễn thị lam 7 7 7 5 nguyễn thị ha 7 7 7