LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35

Tháng Năm 6, 2019 8:05 sáng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35

 (Từ ngày 06 tháng 5 đến ngày 11 tháng 5 năm 2019)

 

Thứ/ngày Sáng Chiều Người trực
Hai

06/5

Chào cờ đầu tuầnLên lớp Lên lớp  Đ/c ĐàVP
Ba

07/5

Lên lớp  Lên lớp  Đ/c NhàiVP

08/5

Lên lớp  -Dạy KNS, hoạt động CLB. Đ/c ĐàVP
Năm

09/5

Lên lớp  Lên lớp  Đ/c ĐàVP
Sáu1

0/5

Lên lớp Lên lớp– Giao ban tuần Đ/c ĐàVP
Bảy

11/5

Sinh hoạt chuyên môn   Đ/c ĐàVP
Chủ nhật

12/5

                                                                   Nghĩa An, ngày 06 tháng 5 năm 2019

                                                                                        Hiệu trưởng

 

 

 

 

                                                                                            Nguyễn Văn Đà