LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36

Tháng Năm 13, 2019 10:08 sáng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36

(Từ ngày 13 tháng 5 đến 19 tháng 5 năm 2019)

 

Thứ/ngày Sáng Chiều Người trực
Hai13/5 – Chào cờ đầu tuần- Lên lớp– Đ/c Phương tập huấn Tâm lý tại trường CĐSP – Lên lớp- Đ/c Đà nhận bài thi tại PGD  Đ/c ĐàVP
Ba14/5 Kiểm tra cuối năm khối 1; 2; 3 Toàn bộ giáo viên chấm bài nhận xét cuối năm. Đ/c NhàiVP
Tư15/5 – Chấm bài kiểm tra khối 1; 2; 3Nhập CSDL cuối năm Làm bài kiểm tra BDTX; Đánh giá chuẩn HT, HP, GV Đ/c ĐàVP
Năm16/5 Lên lớp- Tổng hợp kết quả – Làm hồ sơ cuối năm Đ/c NhàiVP
Sáu17/5 Lên lớp  – Làm hồ sơ cuối năm Đ/c NhàiVP
Bảy18/5 Kiểm tra Hồ sơ sổ sách cuối năm   Đ/c ĐàVP
Chủ nhật19/5 Dự triển lãm STEM tại ĐHQG Hà Nội

                                                               Nghĩa An, ngày 13 tháng 5 năm 2019

                                                                                     Hiệu trưởng

 

 

 

                                                                                                    Nguyễn Văn Đà