DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2017 – 2018

Tháng Chín 16, 2017 3:47 chiều
PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC

TRƯỜNG TH NAM AN

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN

NĂM HỌC 2017 – 2018

 

STT Họ và tên Năm sinh Chức vụ Ghi chú
1 Nguyễn Văn Đà 1970 Hiệu trưởng  
2 Nguyễn Thị Thúy Nhài 1972 P.hiệu trưởng  
3 Nguyễn Thị Huệ 1991 GV lớp 1A  
4 Vũ Thị Hươngb 1995 GV lớp 1B  
5 Nguyễn Thị Phương 1991 GV lớp 1C  
6 Vũ Thị Hương 1965 GV lớp 1D  
7 Trần Thị Hà 1989 GV lớp 2A  
8 Hoàng Thị Huệ 1964 GV lớp 2B  
9 Vũ Thị Ngọc 1962 GV lớp 2C  
10 Trần Thị Nguyệt 1975 GV lớp 3A  
11 Mai Thị Hân 1987 GV lớp 3B  
12 Vũ Thị Thanh Tâm 1965 GV lớp3C  
13 Phan Văn Túc 1980 GV lớp 4A  
14 Đỗ Thị Yến 1994 GV lớp 4B  
15 Vũ Thị Huệ 1976 GV lớp 5A  
16 Trần Thị Tuyến 1988 GV lớp 4B  
17 Phạm Thị Ngọc Lan 1975 GV lớp 5C  
18 Nguyễn Văn Dinh 1971 GV Mĩ thuật  
19 Nguyễn Thị Thu Phương 1981 GV Âm nhạc  
20 Nguyễn Thị Dâu 1985 GV N Ngữ  
21 Đặng Thị Luyến 1985 GV N Ngữ  
22 Phạm Thị Mai 1989 GV Thể dục  
23 Hoàng Thị Phương 1989 GV Tin học  
24 Phùng Thị Phương 1979 Y tế  
25 Nguyễn Thị Hương Giang 1979 Kế toán  
26 Phan Thị Huệ 1987 Thư viện  

                                                                Nghĩa An, ngày 05 tháng 9 năm 2017

                                                                                          Hiệu trưởng

 

 

 

 

Nguyễn Văn Đà