Một số hình ảnh ra quân làm sạch môi trường

Tháng Sáu 18, 2016 9:33 sáng

WP_20160111_017WP_20160111_012WP_20160111_007 WP_20160111_010 WP_20160111_016