Thăm hỏi các gia đình có thân nhân là thương bệnh binh nhân ngày 27-7

Tháng Tám 15, 2016 3:19 chiều

IMAG0072 IMAG0076 IMAG0079 IMAG0081 IMAG0066